Темы рефератов:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Мастацкая фенаменалогія Чэхава
     

 

Кібальнікав С.А.

У імкненні вызначыць майстэрства мастацкага свету Чэхава даследчыкі не раз звярталіся да філасофскім паралелях. Гэта тым больш аправдана, што в творчасці пісьменніка сталага перыяду выразна адчуваецца філасофская, гнасеалагічная праблематыка.

Адна з такіх напрошваюцца і вжо прааналізаваных паралеляв - гэта антирационализм Льва Шестова. На думку А. Д. Сцяпанава, у чэхавскім творчасці Шастов В«знаходзіць абодва асновных элемента сваёй філасофіі: адкіданьне рацыянальнага і пошук цудовнага, але толькі в эстэтычнай сферы, праз герояв В». [I] Пытанне, зрэшты, можна паставіць і па-іншаму: у якой ступені Шастовскаму В«апафеоз безгрунтовнасціВ» народжаны творчасцю Чэхава? Адказваючы на ​​яго, мы атрымаем яшчэ адну яркую ілюстрацыю ідэі В. Дыльтэя аб тым, што мастацкая літаратура пракладае дарогу філасофіі. [Ii] Зрэшты, і сам Шастов прызнавався в тым, што вытокі сваіх ідэй ён знайшов у мастацкай літаратуры, [iii] а В«Апафеоз безгрунтовнасці В»(1905), як вядома, вырас з задумы кнігі пра Тургеневе і Чэхаве. [Iv]

Калі казаць аб філасофскай арыентацыі самога Чэхава, то, як адзначав той жа Шастов, В«Адзіная філасофія, з якою сур'ёзна лічывся і таму сур'ёзна змагався Чэхав, быв Пазітывісцкі матэрыялізм. <...> Усім істотай сваім Чэхав адчував страшную залежнасць жывога чалавека ад нябачных, але владных і відавочна бяздушных законав прыроды В». [V] Пытанне пра вплыв на Чэхава філасофіі пазітывізму нядавна атрымав новае асвятленне. Прызнаючы, што Чэхав В«не толькі адчував уплыв пазітывізму, але і палемізавав з крайнасцямі пазітывізму В», П. Н. Далжанков, тым не менш, надзвычай пашырыв сферу збліжэння з ім Чэхава: В«Комплекс: агнастыцызм, гіпатэтычныя і адноснасць ведав, - характэрны для пазітывізму, яго складовыя часткі прыкладна в адзін і той жа час пачынаюць выявляцца в творах і выказваннях Чэхава В». [Vi]

Вобраз пазітывісцкай філасофіі всё ж некалькі адрэтушаванымі даследчыкам, каб надаць яму большае падабенства з Чэхавым: пры гэтым ён надзелены некаторымі рысамі, в большай ступені власцівымі А. Шапэнгавару. У рэчаіснасці рацыяналізм і сцыентызм пазітывізму, зыходзячы з таго, што законы сацыяльнага свету так ж аб'ектывныя, як і законы прыроды, рашуча разводзяць яго з Чэхавым. Крытыка пазітывізму всё ж такі гуляе в творчасці Чэхава больш істотную ролю, чым апора на яго. Больш узважаную пазіцыю па гэтым пытанні займае, як здаецца, В. Б. Катаев, [vii] Які бачыць у чэхавскім светаадчуванні нават асобныя рысы, роднящие яго з В. В. Разановым, [viii] а С. Г. Бачаров небеспадставна бачыць у пазіцыі Чэхава блізкасць да падпольнага герою Дастаевскага, [ix] як вядома, больш за всё нападніка менавіта на пазітывізм. [X] Паказальна ставленне Чэхава да аднаму з рускіх філосафав-пазітывістав - В. В. Лесевічам, пра які в адным шэрагу з Н. К. Міхайлавскім і С. Н. Южакова Чэхав пісав у лісце да издательнице часопіса В«Павночны веснікВ»: В«...

     
 
     
Белорусские рефераты
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Перепечатка учебных материалов только с письменного разрешения администрации сайта.