Темы рефератов:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Аналіз катэгорый часу і прасторы ў раманах "Дом без гаспадара" і "Більярд а палове дзесятай" Генрыха Бёля
     

 

Змест

Увядзенне

1. Мастацкі свет Генрыха Бёля

1.1 Уклад Генрыха Бёля у адраджэнне нямецкай літаратуры

1.2 Дуалізм чытання творав Генрыха Бёля в айчынных і замежных даследаваннях

1.3 Мастацкія катэгорыі прасторы і часу

1.3.1 Час і прастора як фундаментальныя катэгорыі філасофіі

1.3.2 Асаблівасці прасторы і часу в літаратурным творы: тэарэтычны аспект

2. Час і прастора як універсальныя сродкі раскрыцця і самараскрыцця персанажав у раманах В«Дом без гаспадараВ» і В«Більярд а палове дзясятага В»

2.1 Раманы В«Дом без гаспадараВ» і В«Більярд а палове дзесятайВ» - Раманы пра лёсы Германіі

2.2 Гульня як спосаб арганізацыі прасторы і часу


Увядзенне

Даследаванне мастацкага прасторы - часу аказалася адной з адметных рысав літаратуразнавства XX-XXI стагоддзя, што абумовлена як якія адбыліся в пачатку і першай палове 20 стагоддзя зменамі в агульнанавуковай карціне свету, так і адначасова перамяшчэннем цэнтра увагі навук аб мастацтве з гісторыяй працэсу на феномен творы.

Мастацкае прастору і час з'являюцца неад'емным уласцівасцю любога творы мастацтва, у тым ліку музыку, літаратуру, тэатр і інш Час і прастора маюць перш за всё сюжэтнае значэнне, з'являюцца арганізацыйнымі цэнтрамі асновных апісваных автарам падзей, служаць як сродак пазнання і асэнсавання рэчаіснасці.

Аб'ектам даследавання з'являецца раманы В«Дом без гаспадараВ» і В«Більярд а палове дзесятайВ», якімі пачынаецца тэма выбару кожным з герояв і краінай у цэлым новага шляху; в іх паказана фарміраванне новага тыпу героя.

Прадметам даследавання з'являюцца асаблівасці жыцця чалавека в пэвным прасторы і часу в творах В«Дом без гаспадара В»іВ« Більярд а палове дзесятай В».

Мэта даследавання заключаецца в аналізе катэгорый часу і прасторы в раманах В«Дом без гаспадараВ» і В«Більярд а палове дзясятага В»Генрыха Бёля.

Для дасягнення паставленай мэты трэба будзе вырашыць наступныя

задачы :

В· разгледзець розныя трактовкі творав пісьменніка;

В· даследаваць паняцці В«прастораВ» і В«ЧасВ» у філасофіі і літаратуразнавстве;

В· вызначыць значэнне гульні для разумення зместу дадзеных творав;

В· вылучыць гульнявыя прасторы в аналізаваных раманах;

В· вызначыць асаблівасці часу в творах маст. Літ.; p> В· выявіць тыпы персанажав на аснове аднясення да аднаго гульнявой прасторы.

Задачы даследавання вызначаюць структуру дадзенай працы, якая складаецца з ввядзення, двух раздзелав, кожны з якіх складаецца з некалькіх падраздзелав, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і дадатку.

Для вырашэння задач даследавання выкарыстовваліся наступныя метады:

В· апісальны;

В· супаставляльны.

Актуальнасць і жыццёвасць разглядан...

     
 
     
Белорусские рефераты
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Перепечатка учебных материалов только с письменного разрешения администрации сайта.