Темы рефератов:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Технічна експлуатація тая патокі енергії ў СЕУ у режимі Поўнага ходу танкера "Перамога"
     

 

Міністерство освіти І навукі України

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарава

Машинобудівний інститут

Кафедра суднових І

стаціонарних

енергетичних установак

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПІСКА

да курсової робаты

па дисципліні "Випробування тая експлуатація СЕУ "

на тэму "Технічна експлуатація тая патокі енергії в СЕУ у режимі Повнага ходу танкера " Перамога "

Спеціальність: 7.090509 - СЕУ тая устаткування

Спеціалізація: "Експлуатація, випробування тая мантаж СЕУ"

Виконавець: студэнт гр. 5214

_____________ Пятрэнка П.П.

Кансультант: асистент кафедра ССЕУ

_____________ Манзюк А.Ю.

"_____" ____________20___ р.

Керівник: ПРОФЕСОР кафедра ССЕУ

_____________ Шостак В.П.

"_____" ____________20___ р.

Миколаїв 2009


АНОТАЦІЯ

курсавую робата складається з пояснювальної запіскі тая графічної частини на 2-х Аркуша фармату А2. Пояснювальна запіска містить в собі 48 сторінок тэкставага матеріалу, да склада якого в таго числі вваходзіць 6 табліцу І 21 малюнак.

У 1-й частині курсової робаты визначено часові параметрамі побудови тая експлуатаційно-рамонтных циклів танкера "Перамога", розраховано витрати палива на переході від п. Миколаїв да п. Гавана, побудовано гістограму розподілу хвиль трьох відсоткового забезпечення у Атлантиці стосовно цього пераходу тая визначено відповідно да завдання швидкість уявного вітру. У другій частині розраховано патокі енергії як для окремих елементів СЕУ, а саме: для галавнога Дзьвігуна, дизельгенератора тая утилізаційного катла, так І для СЕУ в цілому у режимі Повнага ходу танкера з Повны вантажем.

пяршыла Аркуш графічної частини присвячено асновнымі експлуатаційним характарыстыках, а другі - патокав енергії у режимі Повнага ходу танкера В«ПерамогаВ».


анатацыі

танкер суднова енергетична встановка

Курсавая праца складаецца з тлумачальнай запіскі і графічнай частцы на 2-х лістах фармату А2. Тлумачальная запіска втрымлівае в сабе 48 старонак тэкставага матэрыялу, у склад якога в тым ліку вваходзіць 6 табліц і 21 малюнак.

У 1-й частцы курсавой работы вызначаны часовыя параметры будавніцтва і эксплуатацыйна-рамонтных цыклав танкера "Перамога", разлічаны выдаткі паліва на пераходзе ад п. Нікалаев да п. Гавана, пабудавана гістаграма размеркавання хваляв трохпрацэнтным забяспечанасці в Атлантыцы адносна гэтага пераходу і вызначана згодна з заданнем хуткасць вымпельного ветру. У другой частцы разлічаны патокі энергіі як для асобных элементав СЭУ, а менавіта: для галовнага рухавіка, дизельгенератора і утылізацыйнага катла, так і для СЭУ в цэлым у рэжыме повнага ходу танкера в повным грузу.

Першы ліст графічнай частцы прысвечаны асновным ...

     
 
     
Белорусские рефераты
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Перепечатка учебных материалов только с письменного разрешения администрации сайта.