Темы рефератов:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Адміністративно-прававы статус громадянина
     

 

Реферат

в е курсе: Адміністративне права України

На тэму: В«Адміністративно-прававы статус громадянинаВ»


Київ 2011 р.


План

Уступілі

1. Поняття тая порівняння Загальное тая адміністративно-прававога статусу людини І громадянина

2. Основні елементом адміністративно-прававога статусу громадянина тая їх характарыстыка

3. Мабыць адміністративно-прававога статусу громадянина

Висновки

Спіс використаної літератури


Уступілі

Актуальність тымі дослідження обумовлена ​​цім, шчо людина, громадянин проголошена Конституцією найбільшою соціальною цінністю. Зв'язок між людиною тая правам найбільш Повны характеризується праз поняття прававога статусу, у якому відбиваються всі основні баков юридичного буття індивіда: його інтереси, Спажывецкі, взаємовідносини з дзяржавай, працовных тая суспільно-політична діяльність, соціальні домагання тая їх задоволенням. Для навукі адміністративного правы тая Дзяржавна-правової практыкі важливими є дослідження адміністративно-прававога статусу громадянина. Адміністративно-прававы статус громадянина дає можливість визначити місце тая роля громадянина у Дзяржавна-управлінських тая інших суспільних відносинах, шчо регулюються нормамі адміністративного права. Наявність прагаліне І колізій в нарматывнаму регулюванні адміністративно-прававога статусу створює, па-Перше, труднощі пры здійсненні посадовими асобамі дзяржавнасьць органів тая органів місцевого самоврядування своїх повноважень, а па-іншаму, ці не забезпечує належної реалізації тая захисту правов І свабод людини І громадянина. Особливості реалізації громадянами належних їм правов тая виконання покладених на іх обов'язків в адміністративно-прававая відносинах зумовлені цім, шчо останнім притаманні ознаки владовідносин: обов'язковість виконання громадянином прававую актів органів виконавчої Уладзі тая органів місцевого самоврядування.

Наукова-тэарэтычнасць аснову дослідження складають праці такіх науковців як Б.М. Лазарав, В.А. Патюлин, А.Ф. Скакун, М.С. Строгович, так І певно мірою в Праца дослідників-адміністративистів, у таго числі Є.В. Додін, Л.В. Коваль, В.М. Манохин, І.М. Пахомав, Г.І. Пятров, Ю.О. Ціхамірав, В.В. Цвєтков, Ю.С. Шемшученко, В.Б. Авер'янов, А.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчук, О.М. Бандурка, Д.М. Махры, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, Р.А. Калюжны, А.Т. Комзюк, В.Ф. Опришко, А.О. Селіванов, У.С. Стефанюк, М.М. Цішчанка, І.В. Бойка, К.Г. Волинка, І.В. Гамалій, Л.В. Кузенко, О.І. Налівайка, М.О. Перепелиця, Ю.С. Пядзько, М.В. Хорощак. тая інших вчених.

Мета дослідження полягає в поглибленні тэарэтычнасць засад визначення адміністративно-прававога статусу громадянина тая обгрунтуванні напрямків І шляхів удосконалення законодавства України ...

     
 
     
Белорусские рефераты
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Перепечатка учебных материалов только с письменного разрешения администрации сайта.