Темы рефератов:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Інтэртэкстуальнасці сувязі ў мастацкім тэксце (на матэрыяле творчасці Л. Філатава)
     

 

федэральныя Агенцтва па адукацыі

ДЗЯРЖАРЋНАЕ Адукацыйных установ

ВЫШЭЙШАГА Прафесійнай адукацыі

Славянск-на-Кубані Дзяржавны педагагічны інстытут

факультэт філалогіі

спецыяльнасць наставнік рускай мовы і літаратуры

НАВУКОВАЯ РАБОТА

інтэртэкстуальнасці сувязі в мастацкім тэксце (на матэрыяле творчасці Л. Філатава)

Выканала

студэнтка 5 курса

Делижанова Ксенія Аляксандравна

____________________

Навуковы кіравнік

кандыдат філал. навук,

дацэнт

Лисенкова Ірына Міхайлавна

___________________

.

Славянск-на-Кубані

2006


ЗМЕСТ

Увядзенне

ГЛАВА I. Интертекст і інтэртэкстуальнасці элементы і сувязі. Праблема даследаванні прэцэдэнтнага тэксту в автарскім тэксце

1.1 Да праблемы вывучэння интертекста в мастацкім тэксце

1.2 Интертектуальность і яе функцыі в мастацкім тэксце

1.3 Тыпалогія інтэртэкстуальнасці элементав і сувязяв

Глава II. Інтэртэкстуальнасці сувязі в творах Л. Філатава

2.1 Асаблівасці аналізу творав Л.Филатова в аспекце інтэртэкстуальнасці сувязяв

2.2 інтэртэкстуальнасці элементы, сувязі і іх функцыі в творах Л. Філатава

2.3 Вывучэнне інтэртэкстуальнасці сувязяв у мастацкім тэксце на вроках славеснасці в сярэдняй школе

Заключэнне

літаратура


УВОДЗІНЫ

Дадзеная праца прысвечана даследаванню інтэртэкстуальнасці сувязяв у мастацкім тэксце, у прыватнасці в творах Л. Філатава.

Як адзначаюць навуковцы, у кожным мастацкім тэксце прысутнічаюць элементы, раней якія вжываліся в іншых тэкстах. Напрыклад, імі могуць быць алюзіі, метафары, прапановы. У залежнасці ад автарскай задумы тэксты, якія змяшчаюць дадзеныя элементы, з'являюцца стылізацыяй, інтэрпрэтацыяй, парадыраваннем чужых тэкстав. Чужой і автарскі тэксты вступаюць ва взаемасувязі на розных узровнях. З'ява перасячэння, кантамінацыі тэкстав двух і больш автарав, люстранога адлюстравання славесных выразав прынята называць интертекстом.

Практычна любы тэкст можа быць названы интертекстом. Класічную фармулёвку гэтаму паняццю дав Р. Барт: В«Кожны тэкст з'являецца интертекстом; іншыя тэксты прысутнічаюць у ім на розных узровнях у больш ці менш вядомых формах: тэксты папярэдняй культуры вявляе сабой новую тканіна, вытканае са старых цытат. Абрывкі культурных кодав, формул, рытмічных структур, фрагменты сацыяльных ідыём і гэтак далей - усе яны паглынутыя тэкстам і перамяшаныя в ім, паколькі завсёды да тэксту і вакол яго існуе мова "[3; 78].

Ю.С.Степанов мяркуе, што интертекст - гэта тое, што праступае за двума тэкстамі, "... ён многоярусен, В«МногоэтаженВ» і на взровні першага паверха вжо мае встоянае найменне - интертекст. Интертекст-гэта т...

     
 
     
Белорусские рефераты
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Перепечатка учебных материалов только с письменного разрешения администрации сайта.