Темы рефератов:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Бюджэтную сістэмах України
     

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАВУКІ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЭТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ


Да Аб Н Т Р Аб Л Ь Н А Р Аб Б Аб Т А

па дисципліні В« Бюджэтнай сiстэме В»


Варіант № 6


слухач: Сідаркевіч Дзмітрый Іванович

Спеціальність, група: ЗФ - 02 (фінанси )


Керівник: Касянков Іван Тимофійович


Вынік, дата:


Реєстраційний нумар, дата:


м. Чаркас

2001 р.


З М І С Т

1. Каці визначення з посиланням на офіційні Джерело - касовому виконанню Дзяржавнага бюджэце України - 3


2. Механізм складання, затвердження І виконання місцевих бюджетів p> - 5


3. Пропозиції щодо поповнення місцевого бюджэце в е відповідними розрахунками, тая шляхі зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування - 7


Література - 12

1.Дати визначення з посиланням на офіційні Джерело - касовому виконанню Дзяржавнага бюджэце України. br>

Чацьвёртаю Ланцы бюджэтнага Працэс є виконання бюджетiв. Касове виконанняДержавного бюджэту здiйснюється праз всталюй Нацiонального банку України, Дзяржавнага експортно-iмпортного банку України, Акцiонерно-комерцiйного агропромислового банку "Україна", Акцiонерно-комерцiйного банку соцiального розвитку "Укрсоцбанк", Українського акцiонерно-промислово-iнвсстицiйного банку "Промiнвестбанк". Названi банкі здiйснюють касове виконання дзяржавнасць забюджэтны фондiв, крiм Пенсiйного, який обслуговує Акцiонерно-комерцiйний банк "Аваль".

Ранiше, да створеня Дзяржавнага Казначэйства, розпорядником бюджэтную коштiв (Перераховувало їх) було Управлiння па виконанню Дзяржавнага бюджэце Мiнiстерства фiнансiв України. Пастанавілі Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 ліпні 1995 року за № 590 створ Дзяржавная Казначэйства тая одночасно лiквiдовано Управлiння па виконанню Дзяржавнага бюджэце тая Головне управлiння обслуговування дзяржавнага зовнiшнього Борг Мiнiстерства фiнансiв України. Цiєю ж пастанавілі затверджено Палажэннем пра Дзяржавнасць Казначэйства. Згiдно з Палажэннем, Дзяржавнасць Казначэйства:

- Органiзовує виконання Дзяржавнага бюджэту i здiйснює вiдповiдний кантроль за Цім;

- Здiйснює управлiння наявними Кошта Дзяржавнага бюджэту, у таго числi у iноземнiй валютi, тая Кошта дзяржавнасць забюджэтны фондiв у межах видаткiв, шчо установленi на вiдповiдний перiод;

- Здiйснює фiнансування видаткiв Дзяржавнага бюджэту;

- Ведзе облiк касового виконання Дзяржавнага бюджэце, складає звiтнiсть пра стан виконання Дзяржавнага тая зведеного бюджетiв;

- Здiйснює управлiння дзяржавнасць внутрiшнiм тая зовнiшнiм Борг вiдповiдно да чинного законодавства;

- Розподiляє мiж Дзяржавнасць бюджэтам, бюджэтам Автономн...

     
 
     
Белорусские рефераты
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Перепечатка учебных материалов только с письменного разрешения администрации сайта.