Темы рефератов:
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

     
 
Інформаційне забезпечення
     

 

ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО станем ПІДПРИЄМСТВ

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані бухгалтерського балансу (форма 1) тая додатків да нього (форма 2), статистична тая аператывная звітність.

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансовою стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту тая закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській тая статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а Отже є відкритою.

скурныя підприємство розробляє свої планові тая прогнозні показники, нормы, нарматывы, тарыфы тая ліміти, сістэму їх оцінки тая регулювання фінансової діяльності. Ця інформація Станавое комерційну таємницю, а іноді й В«ноу-хауВ». Відповідно да чинного законодавства України підприємство має права тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.

уСі показники бухгалтерського балансу тая звітності взаємозв'язані адзін з адным. Їх цінність для своєчасної тая якісної оцінки фінансового стану підприємства Паклады від їхньої вірогідності тая каці складання звіту.

У цілому бухгалтерський баланс складається з актыву тая пасиву І свідчить пра тыя, як на певно гадзіну розподілено актыве тая пасиви І як саме здійснюється фінансування активів за допомогою власного тая залученого капіталу.

З Паглядзі фінансового аналізу є тры основні вимоги да бухгалтерської звітності.

Вунь, кажа, вінаватая уможливлювати:

- оцінку динаміки тая перспектыв одержання прибутку підприємством;

- оцінку наявних у підприємства ресурсів тая ефективності їх використання;

- прийнятгя обгрунтованих управлінських рішень для здійснення інвестиційної політики.

Фінансовий аналіз - це спосіб оцінювання І прогнозування фінансового стину підприємства ні підставі його бухгалтерської звітності.

Звіт пра прибутки тая збитки відображає ефективність (неефек-іивність) діяльності підприємства за певно період. Якщо баланс відображає фінансовий табар підприємства на канкрэтныя дату, то звіт пра прибутки тая Даходзіць дає карціну фінансових результатів за відповідний тривалий період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік).

У звіті пра прибутки тая збитки якая наводзіць дані пра одержані Даходзіць від виробництва продукції тая інших видів діяльності. Різниця між даходамі тая витратами є прибутком Або збитком підприємства за вказаний період.

У назвах звіті відображено чотири мабыць показників прибутку: валавы прибуток, операційний прибуток, прибуток за вирахуванням податків тая Чысці прибуток.

Прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після виплати із чыстага прибутку дивідендів на привілейовані тая звичайні акції, а також після формуваня рэзервовага капіталу (Фонду) є нерозподіленим прибутком підприємства. p> Фінансова звітність підприємств містить також іншу інформацію щодо стану фінансів підп...

     
 
     
Белорусские рефераты
 
Рефераты
 
Бесплатные рефераты
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Все права защищены. Перепечатка учебных материалов только с письменного разрешения администрации сайта.